Tieto Beijing Information Technology Services Co. Ltd.
3/F, Tower A, Global Trade Centre No. 36 North 3rd Ring East Road
No. 36 North 3rd Ring East Road
100010 Beijing Dongcheng District
China
p.
0086 10 50831901
f.
0086 10 50831977
Tieto China Co. Ltd.
3/F, Tower A, Global Trade Centre
No. 36 North 3rd Ring East Road
100010 Beijing Dongcheng District
China
p.
0086 10 50831901
f.
0086 10 50831977
Tieto China Co. Ltd.
2nd TianHua Rd, High-Tech Zone,
​15​th Floor,Building C​15, Tianfu Software Park, No.219,
CN- 610041 Chengdu Sichuan
China
p.
+862866770855
f.
+862866770856
叠拓信息技术(北京)有限公司
北三环东路36号院1号楼环球贸易中心A座3层
成都市高新区天华二路219号天府软件园C11栋15楼
100010 北京市 东城区
China
p.
0086 10 50831901
f.
0086 10 50831977
叠亚特(北京)信息技术服务有限公司
北三环东路36号院1号楼环球贸易中心A座3层
100010 北京市 东城区
China
p.
0086 10 50831901
f.
0086 10 50831977